Podo Gelderland

Binnenhaven 69g • 6709 PD Wageningen • Tel. 0317 - 228 002 • info@podogelderland.nl


Home

Podotherapie

Sportpodotherapie

Diabetespodotherapie

Locaties

Afspraak

Vergoedingen

Samenwerking

Partners

Samenwerkende pedicures

Team

Vacatures

Contactformulier

Podo gelderland facebook
Diabetespodotherapie

Algemeen
Diabetes mellitus(suikerziekte) is een chronische stofwisselingsziekte. Het lichaam kan zelf de bloedsuikerspiegel niet meer goed regelen. Bij mensen met diabetes is er een grotere kans op het krijgen van voetproblemen. Ongeveer één op de vijf diabeten krijgt te maken met voetproblemen. Vandaar dat het verstandig is uw voeten jaarlijks te laten onderzoeken door een (voet)deskundige. Tijdens dit onderzoek worden uw voeten gescreend op een aantal punten; zenuwen, bloedvaten, bewegingsmogelijkheid gewrichten en aanwezigheid van drukplekken(eeltvorming en/of likdoorns). Vervolgens wordt in samenspraak met u het zorgprofiel(zorgzwaarte) bepaald.

Zorgprofiel en veranderingen voetzorg
Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’ wat te maken heeft met de risico’s die u loopt op het krijgen van wonden door slechte genezing en het risico op amputatie. De podotherapeut gaat een coördinerende rol vervullen in de voetengezondheidszorg. De podotherapeut bepaald uw zorgprofiel(zorgzwaarte) en stelt daarna een persoonlijk behandelplan voor u op. De podotherapeut stemt dit plan af met de huisarts en/of praktijkondersteuner en indien noodzakelijk wordt de frequentie voetverzorging met de pedicure afgestemd. De podotherapeut houdt uw medisch dossier betreft diabetische voetzorg bij.

Basis verzekerde voetzorg
De vergoeding voor medisch noodzakelijke voetzorg zal vanaf zorgprofiel 2,3 en 4 worden bekostigd uit de basisverzekering. In dit geval zal er een doorverwijzing plaatsvinden naar de podotherapeut.

Aanvullend verzekerde voetzorg
Voor Zorgprofiel 1 vindt vergoeding plaats vanuit de aanvullende verzekering. Dit verschilt per verzekeraar en is afhankelijke van uw polisvoorwaarden.

Vergoeding
De podotherapeut ontvangt voor het vastgestelde zorgprofiel een vaste vergoeding. Van deze vergoeding worden ook de kosten voor de medisch noodzakelijke voetverzorging door de pedicure betaald. Hiervan ontvangt u zelf geen factuur. Indien de pedicure aanvullende handelingen doet kan dit wel direct bij u in rekening worden gebracht.

Overige voetzorg en aanvullende verzekering
Voor de overige voetzorg van de podotherapeut, die niet onder de basisverzekering valt, ontvangt u ook een vergoeding van uw zorgverzekeraar. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van uw polisvoorwaarden en verschilt per verzekeraar. Dit is bijvoorbeeld van toepassing op de levering van podotherapeutische zolen en ortheses(teenstukjes). Het eigen risico is hierop niet van toepassing.