Enkel

Verstuikte enkel

Hevige pijn aan de buitenzijde van de enkel na ongecontroleerd omzwikken van de voet.

Beklemming zenuw buitenzijde enkel
(sinus tarsi)

Er is sprake van pijn, tintelingen en/of instabiliteit aan de buitenkant van de enkel. Dit neemt toe tijdens staan en lopen

Beklemming zenuw binnenzijde enkel
(tarsaal tunnel syndroom)

Er is sprake van brandende pijn en/of afwijkend gevoel onder de voet (tintelingen, kramp), vaak uitgesproken aanwezig onder de voetboog en de bal van de voet.