Eeltvorming en likdoorn

Klachtomschrijving / Wat merk je er van?
De huid bestaat uit verschillende lagen waarin huidcellen ontstaan en rijpen naarmate ze meer naar de oppervlakte komen aan het einde van hun levensloop komen. De buitenste huidlaag bestaat uit dode cellen en bevat geen bloedvaatjes of zenuwuiteinden. Uiteindelijk komen de dode huidcellen los en vallen af. De huid heeft een vitale functie in de bescherming van het lichaam voor ziekteverwekkers en infecties waarmee het lichaam voortdurend in contact komt. Eeltvorming is een beschermingsmechanisme van de gezonde huid om zich te wapenen tegen overmatige druk en wrijving. Een zeer lokale opbouw van eelt kan echter leiden tot pijn omdat de verdikte dode huidlaag overmatige druk uitoefent op de onderliggende levende weefsels. De likdoorn is een zeer lokale opbouw van eelt die lokale drukpijn veroorzaakt bij druk.

Oorzaak
Het dragen van niet goed passende schoenen is voor de voet vaak een oorzaak van overmatige eeltvorming. Ook bewegingsbeperkingen kunnen tot een eenzijdige belasting van de huid op bepaalde locaties leiden. Ook zijn er huidaandoeningen die aanleiding kunnen geven voor overmatige eeltopbouw maar dit is zelden beperkt tot de voet.

Behandelmogelijkheden podotherapeut
De podotherapeut zoekt de oorzaak van de overmatige eeltvorming en stemt hierop het behandelplan met u af. Schoenadvies staat veelal centraal maar ook zooltherapie kan bijdragen aan het voorkomen van overmatige eeltvorming op bepaalde locaties. De podotherapeut verwijdert overmatig eelt instrumenteel om de drukpijn te verlichten en het lopen te veraangenamen. Wanneer periodieke verwijdering van overmatige eeltvorming wenselijk is, verwijst de podotherapeut meestal naar een pedicure.

Wat kan je zelf doen?
Draag goed passende schoenen. Wees alert op signalen dat de huid lokaal overbelast wordt zoals roodheid en blaarvorming. Op deze locaties kan op den duur problematische eeltopbouw ontstaan.