Intoeiing

Klachtomschrijving / Wat merk je er van?
Intoeiing (Engels uitgesproken) komt het meeste voor bij kinderen en is een stand waarbij de tenen van beide voeten naar elkaar wijzen tijdens het lopen. Dit veroorzaakt geen pijn maar kan wel leiden tot vaker struikelen. Het wordt vaak zichtbaarder bij toenemende vermoeidheid.

Oorzaak
De stand is vaak van tijdelijke aard en corrigeert zichzelf tijdens de groei. De naar binnen gedraaide voeten kunnen hun oorzaak vinden in de voet (we spreken dan van een metatarsus adductus ofwel een naar binnen gezwaaide voorvoet), het onderbeen (een interne tibiatorsie) of de heup (de heupkop staat meer naar voren gedraaid waardoor het minder goed mogelijk is om het been naar buiten te draaien).

Behandelmogelijkheden podotherapeut
Vaak is intoeiing van voorbijgaande aard en is therapeutisch ingrijpen niet nodig. Ondervind het kind echter veel hinder van de intoeiing en is het mede bepaald door de voetstand dan kunnen podotherapeutische zolen positieve invloed hebben op de stand van voet, knie en heup en daarmee de belasting op banden en pezen verminderen.

Wat kan je zelf doen?
Heb je vragen over de intoeiing van jouw kind? Overleg dan met podotherapeut. Indien nodig kan deze verwijzen naar de kinderfysiotherapeut voor aanvullende diagnostiek en behandeling.