Verstuikte enkel

Klachtomschrijving / Wat merk je er van?
Hevige pijn aan de buitenzijde van de enkel na ongecontroleerd omzwikken van de voet. Dit gaat gepaard met ontstekingsverschijnselen die vrijwel meteen na verzwikking ontstaan (zwelling, roodheid, warmte, bewegingsbeperking).

Oorzaak
De enkelbanden die de voet met het onderbeen verbinden zijn te ver opgerekt. Wanneer er naast de genoemde ontstekingsverschijnselen ook sprake is van een onderhuidse bloeding (blauwe plek) dan is er mogelijk sprake van een gescheurde enkelband en/of een botbreuk. Om te bepalen of een breuk waarschijnlijk is, is onderzoek door uw huisarts noodzakelijk. Een verwijzing naar het ziekenhuis voor een röntgenopname verloopt via de huisarts.

Behandelmogelijkheden podotherapeut
Door het acute karakter van een inversietrauma wordt vaak als eerste de huisarts geraadpleegd. De podotherapeut komt vaak in beeld wanneer restklachten aanhouden na een verstuiking. De podotherapeut verricht dan onderzoek naar de restklacht en mogelijke invloedsfactoren.

Wat kan je zelf doen?
Iedereen verzwikt tijdens zijn leven wel een keer zijn of haar enkel. Meestal zijn de klachten van korte duur en verloopt het herstel zonder problemen. Direct na de verzwikking is het verstandig om overmatige ophoping van vocht in de enkel te voorkomen door: rust te nemen, de enkel te koelen en compressie te geven door een rekverband (let hierbij op dat het wordt aangelegd vanaf de voet richting het onderbeen om stuwing in de voet te voorkomen) en daarna het been hoog leggen. Neem bij vragen of twijfel contact op met uw huisartspraktijk voor advies.