Botgroei aan de buitenzijde van het kleine teengewricht
(tailor’s bunion)

Klachtomschrijving / Wat merk je er van?
De zijkant van het kleine teengewricht steekt zichtbaar uit en krijgt hierdoor relatief veel druk en wrijving te verwerken tijdens het dragen van schoenen.

Oorzaak
Langdurige druk en wrijving op de zijkant van het kleine teengewricht heeft geleid tot een verdikking in het bot.

Behandelmogelijkheden van de podotherapeut
Activiteit- en/of houdingsadvies dient om verdere verdikking van het bestaande botuitsteeksel te voorkomen en schoenadvies met speciale aandacht voor voldoende ruimte voor de bestaande verdikking. Wanneer de huid ter hoogte van de verdikking beschadigd is kan de therapeut met behulp van vilt de druk en wrijving tijdelijk verminderen om huidherstel mogelijk te maken.

Wat kan je zelf doen?
Vermijd druk en wrijving op het bestaande botuitsteeksel. Kies hiervoor goed passende schoenen en vermijd zithoudingen waarin veel druk op de zijkant van de voorvoet wordt uitgeoefend. Denk bijvoorbeeld aan kleermakerszit met de benen gekruist onder het lichaam. Overigens komt hier ook de Engelse benaming vandaan: in vroeger tijden werkten kleermakers vaak in deze houding met deze typische voetvervorming tot gevolg.