top of page

Wondbehandeling

Over het algemeen ontstaat een wond als gevolg van slecht passend schoeisel of overmatige druk- en wrijvingsklachten op de tenen of voeten. Bij diabetespatiënten is dit een veel voorkomend probleem.

 

De podotherapeut reinigt de wond en verwijdert het overmatig eelt middels een instrumentele behandeling. Dit laatste draagt bij aan een optimalere wondgenezing.

 

De oorzaak van het ontstaan van de wond wordt door de podotherapeut in kaart gebracht. Er kan gekozen worden een tijdelijke vilttherapie en vervolgens definitieve inzet van podotherapeutische zolen voor een betere verdeling van druk. 

 

Indien blijkt dat de oorzaak slecht passend schoeisel is dan kan de podotherapeut je doorsturen naar de orthopedisch schoenmaker van SchoenExperts. Er wordt middels een vrijblijvend consult gekeken naar de best passende oplossing.

Indien nodig stemt de podotherapeut de wondzorg af met uw behandeld pedicure. Ook kan er een wondverpleegkundige ingezet worden.

10. ingegroeide nagel.jpg
bottom of page