top of page

Oncologie en podotherapie

Mensen die in behandeling zijn voor kanker kunnen door de bijwerking van bepaalde chemotherapeutische geneesmiddelen pijnlijke voetzolen ontwikkelen. Binnen Podo Gelderland is de kennis aanwezig om deze relatie tussen voetpijn en medicatie te leggen en (in overleg met het oncologisch behandelteam) de voeten in zo goed mogelijke conditie te houden gedurende de chemobehandeling. Blijven bewegen speelt een belangrijke rol in het herstelproces waardoor het beheersbaar houden van de pijnlijke gevolgen van de oncologische behandeling voor de voeten belangrijk kan zijn. 

IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) heeft een kort filmpje gemaakt om je te helpen aanvullende zorg en begeleiding in de buurt te vinden. 

Binnen de praktijk heeft Kai Steegmann de oncologische voetzorg als aandachtsgebied. Hij heeft een extra opleiding gevolgd om zich te bekwamen in dit onderdeel van de podotherapie en is lid van de expertgroep Oncologie van de NVvP. 

Kai: “Mensen worden ouder en daarmee is de kans dat zij ooit een vorm van kanker krijgen ook groter geworden. Onze rol in de zorg voor de oncologisch patiënt is in eerste instantie bescheiden maar op het moment dat voeten als gevolg van behandeling pijn gaan doen, kan podotherapie het verschil maken.”

bottom of page