Untitled.jpg

Schoenadvies

Veel klachten zijn (deels) terug te voeren op slecht passend of onvoldoende ondersteunend schoeisel. Wanneer de podotherapeut tot de conclusie komt dat hier sprake van is, zal mondeling en schriftelijk een schoenadvies worden meegegeven als onderdeel van het behandelplan. De podotherapeut kan u ook vertellen welke schoenen(speciaal)zaken u in de omgeving kunt vinden. Wij streven er naar een begrijpelijk schoenadvies mee te geven waarmee u zelf geschikte schoenen kunt vinden.